สุวรรณกาญจน์ ราชประสิทธิ์ (โบว์)

สุวรรณกาญจน์  ราชประสิทธิ์ (โบว์) นักศึกษาทุนพระราชทานรุ่นที่ ๔ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาการผลิตพืช เผยความรู้สึกด้วยความตื้นตันใจที่ว่า “เมื่อเราได้รับโอกาสที่ดี ผ่านการคัดเลือกจากทุกจังหวัดทั่วประเทศเพื่อให้ได้ผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเข้ารับพระราชทานทุนฯ เราจะต้องประพฤติตัวที่ดี รักษาเกียรติของความเป็นนักศึกษาทุนพระราชทานฯ และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ที่พึงกระทำใน 3 เรื่องหลัก คือ ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงพระราชทานทุนการศึกษา การวางตัวให้เหมาะสม และการดูแลให้กำลังใจซึ่งกันและกันของผู้ที่ได้รับทุนพระราชทานฯ ที่เชื่อมโยงให้เกิดความเป็นเพื่อน-พี่-น้อง”