ทวี เริ่มภักดิ์ (เรียว)

ทวี เริ่มภักดิ์ (เรียว) นักศึกษาทุนพระราชทานรุ่นที่ ๓ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขานาฏศิลป์ไทยศึกษา เล่าว่า ตอนที่เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ   ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์แนะแนว ได้แนะนำทุนการศึกษาพระราชทานฯ ดังกล่าว จึงตัดสินใจสมัครเข้ารับทุนพระราชทานและได้ทุนการศึกษาพระราชทานตั้งแต่ชั้น ม.๔ เรื่อยมาจนกระทั่งเรียนอยู่ชั้นปีที่ ๓  มทร.ธัญบุรี ในปัจจุบัน

“ถือเป็นโอกาสอันเป็นมงคลยิ่ง ที่ได้รับทุนพระราชทานจากพระองค์ท่าน ทำให้ได้รับโอกาสด้านการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจะตั้งใจเรียนให้จบเพื่อทำตามความฝันของตนเอง นั่นคือการเป็นครูสอนนาฏศิลป์ เพราะอยากส่งต่อความรู้ ความปรารถนาที่ดีแก่ลูกศิษย์ต่อไป ให้เหมือนกับครั้งหนึ่งที่ผมเคยได้รับมาแล้ว” ทวี กล่าว