พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล
ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
นายดอน ปรมัตถ์วินัย
อิรินา โบโกวา
ดร.วิรไท สันติประภพ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย
ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์
รศ.ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล
นาย มาร์ติน ฮาร์ท–แฮนเซ่น
Dr. Jeffrey Sachs